Nghĩa của từ: clothing of surface

*
sự phủ bề mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App