Nghĩa của từ: clothoid

*
clotoit, đường xoắn ốc Coócnu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

clothoid
- clotoit, đường xoắn ốc CoócnuĐộng từ BQT - Android App