Nghĩa của từ: cnoidal(way)

*
sóng knoit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cnoidal(way)
- sóng knoitĐộng từ BQT - Android App