Nghĩa của từ: coded impulse

* mt.
xung mã hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App