Nghĩa của từ: coefficient of rotation

* hh.
hệ số quay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App