Nghĩa của từ: cofinal

* top.
cùng gốc, cùng đuôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cofinal
- (tô pô) cùng gốc, cùng đuôiĐộng từ BQT - Android App