Nghĩa của từ: cohnate

* log.
giống nhau, tương tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cohnate
- (logic học) giống nhau, tương tựĐộng từ BQT - Android App