Nghĩa của từ: cohomology group

*
nhóm đối đồng đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App