Nghĩa của từ: cohomology ring

* top.
vành đối đồng đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App