Nghĩa của từ: cohomotopy

*
đối đồng luân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cohomotopy
- đối đồng luânĐộng từ BQT - Android App