Nghĩa của từ: coimage

* đs.
đối ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coimage
- (Tech) đồng ảnhĐộng từ BQT - Android App