Nghĩa của từ: cokernel

* đs.
đối hạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cokernel
- (đại số) đối hạchĐộng từ BQT - Android App