Nghĩa của từ: collator

* mt.
máy so (cho bìa có lỗ); thiết bị so sánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

collator
- (Tech) máy lựa phiếu; người lựa phiếu; máy phân loại; thiết bị so sánhĐộng từ BQT - Android App