Nghĩa của từ: collectively

*
một cách tập thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

collectively
* phó từ
 - chung, tập thểĐộng từ BQT - Android App