Nghĩa của từ: colsed surface

* top.
mặt đóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App