Nghĩa của từ: columnar region

*
vùng cột

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App