Nghĩa của từ: combination of observation

* tk.
tổ hợp đo ngắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App