Nghĩa của từ: combinatory

*
tổ hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

combinatory
- tổ hợpĐộng từ BQT - Android App