Nghĩa của từ: common bus

* mt.
bus chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App