Nghĩa của từ: commutant

* đs.
hoán tập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

commutant
- (đại số) hoán tập
 - mutual c.(đại số) hoán tập tương hỗĐộng từ BQT - Android App