Nghĩa của từ: commutator group

*
nhóm hoán tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App