Nghĩa của từ: compact group

* đs.
nhóm compac

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App