Nghĩa của từ: comparison equation

* gt.
phương trình so sánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App