Nghĩa của từ: comparison test

* gt.
dấu hiệu so sánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App