Nghĩa của từ: complementary acceleration

*
sự tăng tốc Coriolit, gia tốc Coriolit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App