Nghĩa của từ: complete class

* tk.
lớp đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App