Nghĩa của từ: complete field

* đs.
trường đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App