Nghĩa của từ: complete group

*
nhóm đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App