Nghĩa của từ: complete inverse image

* top.
nghịch ảnh đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App