Nghĩa của từ: complete multiplicative lattice

* đs.
dàn nhân đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App