Nghĩa của từ: complete ordered field

* đs.
trường được sắp toàn phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App