Nghĩa của từ: complete ring

* đs.
vành đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App