Nghĩa của từ: completely reducible group

*
nhóm hoàn toàn khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App