Nghĩa của từ: completely regular space

* top.
không gian hoàn toàn chính quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App