Nghĩa của từ: complex domain

* top.
miền phức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App