Nghĩa của từ: complex multiplication

*
phép nhân phức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App