Nghĩa của từ: complexification

* đs.
sự phức hoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

complexification
- (đại số) sự phức hoá
 - c. of Lie algebra phức hoá của đại số LiĐộng từ BQT - Android App