Nghĩa của từ: component generator

* mt.
máy phát hợp phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App