Nghĩa của từ: composant

*
bộ phận hợp thành, thành phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

composant
- bộ phận hợp thành, thành phầnĐộng từ BQT - Android App