Nghĩa của từ: composite group

* đs.
nhóm đa hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App