Nghĩa của từ: computer program

* mt.
chương trình tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

computer program
- (Tech) chương trình điện toánĐộng từ BQT - Android App