Nghĩa của từ: computing element

* mt.
bloc tính toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App