Nghĩa của từ: concentrically homogeneus

*
thuần nhất đồng tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App