Nghĩa của từ: concordant sampler

*
mẫu phù hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App