Nghĩa của từ: confluent hypergeometric function

* gt.
hàm siêu bội suy biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App