Nghĩa của từ: confounding

* tk.
sự trùng hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

confounding
- tk sự trùng hợp
 - balanced c. sự trùng hợp cân bằng
 - partial c. sự trùng hợp bộ phậnĐộng từ BQT - Android App