Nghĩa của từ: congruance of circles

*
đoàn vòng tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App