Nghĩa của từ: congruance of spheres

*
đoàn mặt cần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App