Nghĩa của từ: congruence field

* đs.
trường đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App