Nghĩa của từ: conjugate diametrical planes

*
các mặt phẳng ảo liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App